EU projekty

Rozšíření funkčnosti stávajícího informačního systému a zvýšení úrovně ICT vybavenosti společnosti

Program: Operační program Podnikání a inovace
Datum realizace: 2009 – 2010

Popis projektu

Hlavním předmětem projektu je rozšíření funkčnosti stávajícího nedostačujícího informačního systému založeném na účetním systému Pohoda. Tímto upgradem byla rozšířena funkčnost informačního systému, a to o technickou a komunikační část. Realizací projektu byla dále výrazným způsobem posílena komplexní bezpečnost celého informačního systému, a to díky novým bezpečnostním prvkům.

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření plnohodnotného informačního systému, který bude podporovat řízení veškerých vnitropodnikových procesů umožňující snadné sdílení informací a zabezpečovat kvalitní a rychlý servis stávajícím i budoucím zákazníkům společnosti.

Strategickým plánem společnosti v oblasti ICT je vytvořit jednotný fungující komunikační systém podporující řízení firmy jako celku, jehož součástí je i ekonomický pohled.


Zavedení vývojové a inovační kapacity společnosti H + H techika

Program: Potenciál - Výzva III
Datum realizace: 2012 – 2015

Popis projektu

V rámci projektu dojde ke zřízení vývojového zázemí pro realizaci vývojových a inovačních aktivit v oblasti binárního tepelného čerpadla. Předmětem projektu je vybavení samostatného vývojového a inovačního pracoviště; bude pořízena technologie potřebná pro vypracování modelu binárního tepelného čerpadla a příslušná měřicí a regulační technika. Dále bude pořízeno odpovídající HW a SW vybavení a know-how. Do způsobilých výdajů projektu budou zařazeny provozní výdaje na mzdy VaV pracovníků a odborné poradenské služby ve VaV.

Cíl projektu

Cílem projektu je vývoj, testování a následně zavedení do praxe technologie tepelného čerpadla a další následný vývoj a modernizace.

Logo EU, podpora programu

Copyright © 2012 H + H TECHNIKA, spol. s r.o.

Webdesign: Moonlake, a.s.